دوره آموزشی ساخت بازی و اپلیکیشن

شروع رویداد
1398/06/02 14:00
پایان رویداد
1398/07/30 16:00
مکان
مرکز فضای مجازی سراج استان اردبیل
تلفن
09338939554
لینک ها

اضافه به تقویم دنبال کردن
دوره آموزشی ساخت بازی و اپلیکیشن
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
04533244914
فکس:
4533244914

توضیحات بیشتر

آدرس: مرکز فضای مجازی سراج استان اردبیل