کنفرانس دیابت

آینده سالم حق ماست
شروع رویداد
1397/08/22 14:30
پایان رویداد
1397/08/22 18:00
مکان
اردبیل بیمارستان امام خمینی
تلفن
09128445386
لینک ها

اضافه به تقویم دنبال کردن
کنفرانس دیابت
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
09386589407
فکس:
9386589407

توضیحات بیشتر

آدرس: اردبیل بیمارستان امام خمینی